پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - رسيدگي به اعتراضات آراء كمسيون ماده واحده
رسيدگي به اعتراضات آراء كمسيون ماده واحده

نحوه رسیدگی به اعتراضات آراء کمیسیون ماده واحده (اراضی اختلافی)

مراحل انجام کار

ردیف

اخذ فرم شماره یک از دبیرخانه کمیسیون ماده واحده در شهرستان  

1

تکمیل فرم شماره یک و تحویل آن به مسئول دبیرخانه بهمراه مدارک و مستندات بشرح ذیل*

2

بررسی مدارک و مستندات در دبیرخانه و پذیرش در خواست اعتراض در صورت عدم وجود اعتراض قبلی

3

در صورت مشاهده نقص در مدارک تحویلی، تکمیل فرم شماره دو و ارائه اخطار 10 روزه رفع نقص توسط مسئول دبیرخانه

4

درصورت عدم تکمیل مدارک درخواستی توسط معترض در موعد مقرر، اخطار شماره 3 مبنی بر غیرقابل طرح بودن اعتراض به متقاضی اعلام (با مهلت اعتراض در 10 روز)

5

در صورت تكميل مدارك و مستندات ارائه شده اوليه يا پس از اخطار رفع نقص نسبت به تكميل مدارك موردنياز پرونده اقدام شده و با ثبت در دفتر اعتراضات در نوبت رسيدگي قرار مي گيرد

6

اعلام مراتب کامل بودن پرونده به متقاضی طی فرم شماره 4

7

بازدید محلی اعضاء کمیسیون از محل در صورت لزوم

8

استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان به لحاظ ثبتي و مديريت امور اراضي جهاد كشاورزي شهرستان جهت اعلام وضعيت اصلاحات ارضي و غيره و همچنین از واحد نقشه برداري شهرستان جهت تاييد نقشه(درست بودن نقشه- واقع شدن در مستثنيات و يا اراضي ملي که قبلاً توسط افراد ديگر مطرح نشده و يا داخل حريم شهر و روستا قرار دارد يا خير و غيره) و یگان حفاظت جهت اعلام وضعيت اراضی  از نظر سابقه تخريب و تصرف در سنوات گذشته

9

تشکیل جلسه کمیسیون رسیدگی متشکل ازً اعضاء تيم كارشناسي (4نفر مشتمل بر رئيس اداره منابع طبيعي و آبخیزداری- كارشناس جنگل و مرتع- مدير جهاد كشاورزي و مسئول اموراراضی شهرستان) و قاضي کمیسون و با دعوت از معترض

10

صدور رأی توسط قاضي

11

امکان اعتراض به رأی قاضی توسط معترض یا اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری وجود دارد

12

مدارک و مستندات :

1- - تصوير وكالتنامه (در صورت داشتن وكالت از طرف معترض)

2- نقشه اراضي مربوطه

3-  گواهي انحصار وراثت (در موارد مورد نياز)

4  معرفي نامه (در مورد ادارات و دستگاههاي دولتي) ضمناً كليه تصاوير و كپي مدارك اراضي بايد برابر اصل گردد.
چاپ | ارسال به ديگران  |