پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - درخواست طرح مرتع داري
درخواست طرح مرتع داري

      

2 -شرايط لازم :

الف- كليه دامداران صاحب پروانه چراي دام براي مراتع ييلاقي ، قشلاقي وروستايي 

3- مدارك مورد نياز :

داشتن پروانه مرتعداري معتبر كه توسط اداره كل منابع طبيعي استان صادر وهمه ساله تمديد اعتبار گرديده است .

 4-مراحل انجام كار

 الف- درخواست تهيه طرح مرتعداري توسط دامداران صاحب پروانه از شهرستان مربوطه

ب- بررسي درخواست توسط اداره كل

ج صدور مجوز از طرف اداره كل بمنظور تهيه طرح مرتعداري توسط شهرستان مربوطه ويا تهيه طرح مرتعداري توسط مهندسين مشاور ذيصلاح 

 5 -محل مراجعه براي اعتراض يا شكايت : معاونت فني یا واحد بازرسي

چاپ | ارسال به ديگران  |