پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداره آموزش و ترویج
اداره آموزش و ترویج
         وظایف اداره آموزش،ترويج و مشاركت مردمي        
 
1ـ آموزش ضمن خدمت همكاران (نیازسنجی،برنامه ریزی وبرگزاری دوره های آموزشی کارکنان)
2- آموزشهاي عمومي(شناسایی مجریان طرحها و بهره برداران و آموزش ترويجي ومهارتی آنان
(آموزش و ترویج فرهنگ منابع طبیعی)
3- اقدامات ترويجی(بسترسازي براي سازماندهي و راه اندازی تشکلهای مختلف منابع طبیعی و آبخیزداری- انجمن های صنفی مرتعداران، انتخاب و معرفی نمونه ها و...)
4- مشاركت مردمي(جلب مشاركت شوراهاي اسلامي روستاها ، نيروهاي مقاومت بسيج ، جوانان هلال احمر و .... در فرهنگ سازي منابع طبیعی - اطفاء حريق، استفاده از سازمانهاي مردم نهاد طرفدار منابع طبيعي ومحيط زيست در ترويج فرهنگ منابع طبيعي -اجرائي وعملياتي نمودن تفاهم نامه هاي موجود بمنظور همكاريهاي مشترك بين اداره کل با دستگاههاي دولتي در قالب ستاد نهضت سبز و....)
چاپ | ارسال به ديگران  |