پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداره مهندسي و مطالعات
اداره مهندسي و مطالعات

وظایف اداره مهندسی و مطالعات

1-    پیشنهاد حوضه های مناسب جهت انجام مطالعات آبخیزداری

2-    نظارت بر مطالعات انجام گرفته توسط بخشهای مختلف اداره کل

3-    انتخاب مشاورین مناسب جهت انجام پروژه های مطالعاتی

4-    انتخاب مشاورین مدیر طرح جهت نظارت بر عملکرد مشاورین طرف قرارداد

5-    همکاری با معاونت آبخیزداری جهت ارائه پروژه های مطالعاتی برای اجرا

6-    همکاری با معاونت آبخیزداری در بررسی صورت وضعیت های پیمانکاران طرف قرارداد

7-    همکاری فنی با سایر معاونتهای اداره کل در خصوص ارائه اطلاعات و آمار و نقشه های لازم برای انجام پروژه های مختلف

8-    عضویت رئیس اداره مهندسی و مطالعات در کمیته فنی اداره کل جهت بررسی

9-     امورات فنی مطروحه

10-   عضویت رئیس اداره مهندسی و مطالعات در کمیته ممیزی اراضی جهت بررسی پرونده های مطروحه در کمیسیون های ماده واحده

11-    مسئولیت بخشGIS   اداره کل و انجام پروژه های مرتبط با سیستم های اطلاعات  جغرافیاGIS  وسنجش از دور                                     

12-        مسئولیت اکیپ تفسیر عکس های هوایی اداره کل جهت رسیدگی به موضوعات تفسیر عکس های هوایی
چاپ | ارسال به ديگران  |