پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداره حفاظت و حمايت
اداره حفاظت و حمايت

وظایف اداره حفاظت و حمایت

مبارزه با عوامل تخريب عرصه های منابع طبیعی که برخی از آنها عبارتند از:

1- شخم و شیار اراضی ملی اعم از جنگل و مرتع

2- بوته کنی

3- آتش سوزی در جنگلها و مراتع

4- چرای زودرس، چرای مفرط ومازاد بر ظرفیت مراتع

5- تبدیل اراضی مرتعی به دیمزارها

6- قطع درختان و بوته ها بمنظور تهیه هیزم و تأمین سوخت

7- آفات و بیماریها نظیر ملخ کوهان دار، تاغ و موش

8- بهره برداری بی رویه و غیر اصولی از معادن

9- تصرفات اراضی ملی توسط افراد فرصت طلب و سودجو

چاپ | ارسال به ديگران  |