پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداره مميزي اراضي
اداره مميزي اراضي
وظايف اداره مميزي اراضی                                     

 

1- شناسائي وتشخيص منابع ملي بمنظور تثبيت مالكيت دولت در عرصه هاي منابع ملي
2-
 اخذ اسناد مالكيت منابع ملي
3-
 آ ماده نمودن عرصه هاي ملي بمنظور ايجاد زمينه در جهت حفاظت بهره برداري احيا-ايجاد زمينه هاي اشتغال در عرصه هاي ملي
4-
 مراحل اجرائي نقشه برداري تشخيص- آگهي ابلاغ آگهي رسيدگي به اعتراضات صدورگواهي دبيرخانه درخواست سند مالكيت واخذ سند مالكيت


چاپ | ارسال به ديگران  |