پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداره اجرا معاونت آبخيزداري
اداره اجرا معاونت آبخيزداري
اهم وظایف اداره اجرا :
- پیگیری تأمین اقلام تدارکاتی مورد نیاز طرحها
- تحویل مختصات و محدوده فیزیکی محل کار از اداره مطالعات و طراحی و رعایت کلیه موارد حقوقی متفرقه و اعمال آن در اجرا.
- انتخاب بهترین روش اجرائی برای هر یک از پروزه های ابلاغی با در نظر گرفتن شرایط منطقه، نوع کار، ابعاد فیزیکی و ریالی پروژه، توان اجرائی و ماشین آلات.
- انعکاس تغییرات احتمالی، تکمیلی نقشه های مصوب فاز 2 در حین اجرا به اداره مطالعات و طراحی.
- ارائه پیشنهاد اعتبارات سالیانه مورد نیاز طرحهای محوله.
- بررسی مجموعه امکانات و استفاده بهینه از آنها در پروژه های اجرائی و انعکاس نیازها و کمبودها و پیگیری تأمین آنها از طریق معاونت.
- برنامه ریزی در جهت استفاده از ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین و سایر امکانات..
- انجام مقدمات مناقصه، پیگیری موارد قانونی تا حصول نتیجه.
- بررسی و انتخاب پیمانکار ذیصلاح با رعایت موازین و ضوابط موجود و دستورالعملهای اداره مطالعات و طراحی جهت عقد قرارداد با هماهنگی معاونت.
- اعمال کلیه بخشنامه ها، مصوبات، مشخصات فنی موجود و دستورالعملهای صادره از اداره مطالعات و طراحی معاونت در کلیه امور اجرائی و نظارتی.
- نظارت بر اجرای دقیق پروژه ها.
- فسخ قرارداد در صورت عدم اجرای تعهدات پیمانکاران و پیگیری های حقوقی با هماهنگی معاونت.
- تعیین سیاست های اجرایی و ابلاغ به واحدهای اجرائی.
- اعمال نظارت لازم بر طرحهای محوله و تأمین تسهیلات کارفرمایی.
- رسیدگی به وضعیت پیمانکاران و کنترل اسناد، مدارک مربوطه و صدور مجوز پرداخت.
- ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی سه ماهه به اداره طرح و برنامه.
- پاسخگویی در مورد کیفیت و کمیت اجرائی طرحهای محوله به مراجع ذیصلاح.
- رسیدگی به دعاوی و ادعای پیمانکاران و... در چهارچوب پیمان منعقده.
- همکاری جهت توسعه مرکز اسناد فنی طرحها و کتابخانه با واحدهای ذیربط.
- پشتیبانی تدارکاتی پروژه ها نظیر ماشین آلات، بذر، نهال و ...
چاپ | ارسال به ديگران  |