پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - شرح وظایف
شرح وظایف
کمیسیون ماده واحده

 

وظايف اداره واگذاری و مميزي اراضی:          

1- شناسائي وتشخيص منابع ملي بمنظور تثبيت مالكيت دولت در عرصه هاي منابع ملي
2- اخذ اسناد مالكيت منابع ملي
3- آ ماده نمودن عرصه هاي ملي بمنظور ايجاد زمينه در جهت حفاظت – بهره برداري – احيا-ايجاد زمينه هاي اشتغال در عرصه هاي ملي
4- مراحل اجرائي – نقشه برداري – تشخيص- آگهي – ابلاغ آگهي – رسيدگي به اعتراضات – صدورگواهي دبيرخانه – درخواست سند مالكيت واخذ سند مالكيت

معرفی اداره جنگلکاری و جنگلداری

اداره جنگلکاری و جنگلداری یکی از زیر مجموعه های حوزه معاونت فنی است . تولید نهال ، توسعه درختکاری ، و اجرای طرح صیانت از جنگلهای زاگرس و طرح ملی نهضت سبز از مهمترین طرحها و پروژه های اجرایی این اداره می باشد.
-
تولید نهال ، یکی از اساسی ترین پروژه های اداره جنگلکاری بوده ، تولید نهال های استاندارد و سازگار با شرایط آب و هوایی و اقلیم استان نهالهای تولیدی در راستای اجرای طرح ملی نهضت سبز و توسعه درختکاری بین سازمانها ، ارگانها و مردم توزیع و غرس می شوند.

- توسعه درختکاری: این پروژه با هدف مشارکت مردم در امر احیاء منابع طبیعی و ایجاد اشتغال و افزایش درآمد روستائیان با کاشت گونه های چند منظوره و چوب ده در اراضی مستعد و فاقد پوشش گیاهی بر اساس شرایط اقلیمی و منطقه ای اجرا می شود.

معرفی اداره حفاظت و حمایت

مبارزه با عوامل تخريب عرصه های منابع طبیعی که برخی از آنها عبارتند از:

1- شخم و شیار اراضی ملی اعم از جنگل و مرتع

2- بوته کنی

3- آتش سوزی در جنگلها و مراتع

4- چرای زودرس، چرای مفرط ومازاد بر ظرفیت مراتع

5- تبدیل اراضی مرتعی به دیمزارها

6- قطع درختان و بوته ها بمنظور تهیه هیزم و تأمین سوخت

7- آفات و بیماریها نظیر ملخ کوهان دار، تاغ و موش

8- بهره برداری بی رویه و غیر اصولی از معادن

9- تصرفات اراضی ملی توسط افراد فرصت طلب و سودجو

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف واحد بهره برداری

1- نظارت بر بهره برداری از محصولات فرعی جنگل و مرتع

2- کشت و توسعه گیاهان داروئی و صنعتی

3- تهیه طرحهای بهره برداری از محصولات فرعی جنگل ومرتع

4- نظارت بر قطع گونه های جنگلی(اجرای دستورالعمل ماده 15 ق حفاظت و بهره برداری)

5- نظارت بر کوره های تهیه زغال چوب ونظارت برحمل به بازارهای مصرف و نهایتا صدور مجوز حمل

6- نظارت بر قطع گونه های باغی (چوب آلات باغی)

7- صدورمجوز صادرات محصولات فرعی جنگل و مرتع(محصولات مجاز و مجاز مشروط)

8- صدورمجوز صادرات چوب آلات باغی هسته دار و دانه دار

9- شرکت در جلسات کمسیون تخصصی واگذاری معادن

 

شرح وظایف اداره آموزش و ترويج

1ـ آموزش ضمن خدمت همكاران(نیازسنجی،برنامه ریزی وبرگزاری دوره های آموزشی کارکنان)

2- آموزشهاي عمومي (شناسایی مجریان طرحها و بهره برداران و آموزش ترويجي ومهارتی آنان - آموزش و ترویج فرهنگ منابع طبیعی)

3- اقدامات ترويجی (بسترسازي براي سازماندهي و راه اندازی تشکلها ی مختلف منابع طبیعی و آبخیزداری- انجمن های صنفی مرتعداران، انتخاب و معرفی نمونه ها و...)

4- مشاركت مردمي (جلب مشاركت شوراهاي اسلامي روستاها ، نيروهاي مقاومت بسيج ، جوانان هلال احمر و .... در فرهنگ سازي منابع طبیعی - اطفاء حريق، استفاده از سازمانهاي مردم نهاد طرفدار منابع طبيعي ومحيط زيست در ترويج فرهنگ منابع طبيعي - اجرائي وعملياتي نمودن تفاهم نامه هاي موجود بمنظور همكاريهاي مشترك بين اداره کل با دستگاههاي دولتي در قالب ستاد نهضت سبز و....)

شرح وظایف واحد بازرسی و ارزیابی عملکرد

1-مطالعه وتحقيق در خصوص برنامه هاي بازرسي مستمر،دوره اي ويا موردي براي سنجش ميزان مطابقت (عمل و عملكرد) اقدام كنندگان و مجريان با توجه به اهداف و برنامه هاو دستورالعملها،تجزيه و تحليل آنها  

2-بازرسي از عملكردكاركنان ومسئولين ادارات وسنجش ميزان رضايت مردم از واحدهاي اجرايي

3-تهيه گزارش نوبه اي در فواصل زماني معين به تشخيص مدير كل                                       

4-مطالعه و تحقيق و انجام در مورد گزارشهاي بازرسي انجام شده به وسيله سازمان بازرسهاي نظارتي و ارائه پاسخهاي لازم

5-كشف مفاسد اداري از طريق بازرسي هاي آشكار و پنهان و ارائه گزارشهاي لازم به مقام مافوق

6-شركت در كميسيون هاي مربوطه

7-همكاري با گروههاي بازرسي سازمانهاي نظارتي

8-دريافت شكايات حضوري و مكتوب مردم و بررسي و تحقيق پيرامون صحت و سقم آن و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي به منظور پاسخگويي به شاكي

9-پيگيري و اخذ نظرات و پيشنهادات واحدهاي تخصصي اداره كل و ادارات تابعه در ارتباط با شكايات واصله به منظور رسيدگي و اعلام پاسخ به شاكيان

10-انجام ساير امور اداري طبق دستور مقام مافوق

 

معرفی اداره فنی و مهندسی

1- نقشه برداری طرح تفکیک انفال بمنظور تفکیک اراضی مستثنیات ( اراضی اشخاص ) از منابع ملی
2- رقومی سازی نقشه های سنواتی و ژئوکد کردن آنها
3-  موزائیک سازی نقشه های اجرای قانون بر روی نقشه های توپوگرافی با مقیاس 1:25000و تشخیص مناطق گپ و تداخل در نقشه ها
4- باز نگری و اصلاح نقشه های سنواتی
5- اصلاح نقشه های اجرای قانون بر اساس آرای کمیسیون ماده واحده و آرای دادگاهها وهمکاری با اداره حقوقی واداره ممیزی در تمام مراحل کار
6- تفسیر عکسهای هوایی وتصاویر ماهواره ای در رابطه با سابقه  تصرف( زراعت– باغ – مسکونی )
7- تهیه و تکمیل نقشه ها جهت صدور سند مالکیت اراضی و حاکمیت دولت ( 13 – 39) با مقیاسهای مختلف وهمکاری تنگاتنگ با اداره ممیزی
8- تهیه نقشه های قطعات واگذاری بر روی نقشه های مادر و تحویل و تحول آن با توجه به مجاورین و انجام هماهنگی های لازم با مدیریت امور اراضی
9- تهیه نقشه های تجاوزی و همکاری با اداره حفاظت و یگان حفاظت
10-  مشاوره در تهیه گیرنده های   
GPS وتشکیل کلاسهای  آموزشی لازم جهت بر داشت و تخلیه و ترسیم و نظارت بر عملکرد در سطح استان

11- تهیه بانک اطلاعات منابع طبیعی استان

 

مأموریت و وظایف یگان حفاظت

1-  حفاظت عرصه و اعيان منابع طبيعي از طريق اجراي مقررات موضوعه بر اساس طرحها و دستورالعملها ي ذيربط .

2-     اقدامات پيشگيرانه و اطلاع رساني به موقع به منظور حفظ و حراست از عرصه هاي منابع طبیعی

3-  اتخاذ تدابير ، تمهيدات و اقدامات لازم به منظور جلوگيري و مقابله با جرايم مرتبط با و ظايف قانوني سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور .

4-  بررسي و كنترل محموله هاي جنگلي و مرتعي و كشف محموله هاي قاچاق و غير مجاز در معابر ، جنگلها و محورهاي مواصلاتي با هماهنگي ناجا ( نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران )

5-  جلوگيري از تردد و چراي غير قانوني دام در عرصه و اعيان منابع طبيعي كشور طبق ضوابط و دستورالعملهاي مربوطه .

6-     جلوگيري و برخورد قانوني با هرگونه بهره برداري غير مجاز از جنگلها ، مراتع و بيابانها طبق قوانين موضوعه

7-  هماهنگي و همكار ي متقابل جهت جمع آوري اخبار و توليد اطلاعات مورد نياز كه به عهده واحد حراست سازمان مي باشد .

8-  مساعدت و همكار ي با عوامل ذيربط در اطفاي حريق منابع طبيعي و امور امدادي و مردم ياري به هنگام بروز سوانح و حوادث غير مترقبه در عرصه هاي منابع طبيعي .

9-  انجام وظايف قانوني در مقام ضابط خاص دادگستري در حوزه ماموريت و در حدود وظايف مطابق ماده ( 15 ) قانون آيين دادرسي كيفري ( مصوب 28/6/78) و مواد بعدي آن قانون .

10-تشكيل پرونده قضائي متخلفين ، قاچاقچيان و متجاوزين به عرصه و اعيان منابع طبيعي برابر قوانين موضوعه و ارجاع و اعزام به مراجع ذيربط .

11-مساعدت و همكاري با عوامل انتظامي محل ماموريت در كشف جرايم ( در محدوده استحفاظي )

12- بازرسي مستمر كارگاههاي چوب بري و كارخانجات صنايع چوب بر اساس تبصره ( 3 ) ماده ( 54 ) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع .

13-گشت و مراقبت از عرصه و اعيان منابع طبيعي .

14-حفاظت از اماكن و واحدهاي تابعه يگان .

15-تهيه طرح توزيع تسليحات و تجهيزات انتظامي و مخابراتي برابر جدول مصوب سازماني و ارايه آن به مبادي ذيربط جهت سير مراحل تصويب
چاپ | ارسال به ديگران  |