" /> " /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - شماره تماس روسای ستادی و ادارات منابع طبیعی آذربایجانغربی
شماره تماس روسای ستادی و ادارات منابع طبیعی آذربایجانغربی

مشخصات مدیران و روسای ادارت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن داخلی

شماره تلفن ثابت

1

میرصمد سید موسوی

مدیرکل

139

32775006

2

قربانعلی ابراهیمی

معاونت برنامه ریزی ، توسعه مدیریت و منابع

134

32775006

3

صفر حسین زاده

معاونت حفاظت و امور اراضی

136

32775006

4

میرنبی قائمی

معاونت فنی

135

32775006

5

فردین پاشازاده

معاونت آبخیزداری

155

32775006

6

محمد پناهی

حوزه نمایندگی ولی فقیه

125

32775006

7

میرمعصوم روضه ای

فرماندهی یگان حفاظت

149

32775006

8

ناصرکریم پور

اداره حراست

113

32775006

9

سیدحمید فضل جو

اداره اموزش و ترویج

129

32775006

10

حسن پورحسن

اداره مهندسی و مطالعات

122

32775006

11

رضا یزدانی

اداره روابط عمومی

179

32775006

12

محسن کریمی

اداره بازرسی و مدیریت عملکرد

181

32775006

13

اروجعلی پوراصغر

اداره حقوقی

106

32775006

14

هوشنگ داداش زاده

اداره امور اداری

104

32775006

15

-

اداره برنامه ریزی ،‌بودجه و هماهنگی طرح ها

130

32775006

16

حسین رضازاده

اداره فن آوری اطلاعات و تحول اداری

121

32775006

17

مهشید مختاری

اداره امور مالی

142

32775006

18

رحیم جعفری

اداره جنگلکاری و جنگلداری

147

32775006

19

مسعود شفیعی

اداره مرتع

124

32775006

20

رضا جوانمرد

اداره امور بیابان

128

32775006

21

یوسف آذرپور

اداره ممیزی و حدنگاری اراضی

111

32775006

22

مجتبی قولنجی

اداره استعدادیابی و بهره برداری منابع طبیعی

131

32775006

23

احمد خوش نژاد

اداره حفاظت و حمایت

119

32775006

24

مسعود عظیم پور

اداره کنترل سیلاب و آبخوانداری

150

32775006

25

خانش پور

اداره آبخیزداری و حفاظت خاک

157

32775006

چاپ | ارسال به ديگران  |