ستاد احیا
پشروي و توسعه بيابانها زندگي بيش از 250 ميليون نفر را در سراسر جهان مستقيماً تحت تاثير قرار داده ...
21 خرداد 1397 ساعت 10:40
به گزارش روابط عمومی .....
23 دی 1396 ساعت 9:21
به گزارش روابط عمومی ...
29 آذر 1396 ساعت 9:28
مدیرمنطقه ای ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به مخاطرات خشک شدن دریاچه ارومیه...
18 آذر 1396 ساعت 10:0
سازمان جنگلها بالغ بر 65 میلیارد تومان پروژه تعریف و تقدیم ستاد احیاء دریاچه در پایتخت کرده است...
27 مرداد 1395 ساعت 14:51
در راستای تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی در خصوص روند اجرایی پروژه های منابع طبیعی در احیاء دریاچه ی ارومیه...
18 مرداد 1395 ساعت 21:47
طرح ساماندهی مدیریت چرا در ۲۰۰هزار هکتار از سامانه‌های عرفی حاشیه دریاچه ارومیه با مشارکت مردم و جوامع محلی به‌اجرا درآمده است
16 مرداد 1395 ساعت 14:22
به گزارش روابط عمومی.....
16 مرداد 1395 ساعت 9:1
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي گفت:
22 خرداد 1395 ساعت 11:25
ریاست محترم جمهوری اسلامی جناب دکتر حسن روحانی از محل اجرای پروژه ی دریاچه ارومیه در منطقه ی سپرغان و جبل کندی ....
9 خرداد 1395 ساعت 20:44
<<  1 2   
آرشيو اخبار
از تا